Yerli Malı Kavramının Futurizmi

Tam 91 yıl önce bugün İzmir İktisat Kongresi sonuçlandırılmıştı. Askeri olarak bağımsızlığa kavuşan yeni Türkiye’nin ekonomik olarak da bağımsızlaşabilmesi için çok önemli kararlar alınmıştı. Buna göre yerli iktisadi teşebbüslere imkan sağlanmasının yanında, artık “amele” yerine “işçi” denmesi uygun bulunan iş gücüne sendikalaşma hakkı tanınmasına karar verilmişti. Ayrıca hammaddesi Türkiye sınırları içerisinde bulunan tarım ve sanayi…