Etiketlesek de mi satsak, etiketlemeden mi saklasak?

Kurumsal sorumluluk kavramının iyi bir şey olacağına dair görüş bildirenler bir noktada iki farklı kutuba ayrışırlar. Kurumsal sorumluluk bir zorunluluk haline mi gelmelidir, yoksa kurumsal sorumluluk kavramı ancak gönüllülük esasına dayandırıldığında mı anlam taşır? Her iki tarafın da kendi söylemlerini kuvvetli bir şekilde savunabilmeleri mümkündür. Zorunlulukçular, kurumsal sorumluluğun pencereyi örten bir perde veya bir maske…