Etik Tüketici Efsanesi: İttihat Terakki Boykotlarından Sorumluluk Devrimine

Küreselleşme her şeyden çok dünya üzerindeki herkesin aynı pazarda yer almasıdır ve herkesin bu pazarın mecburi müşterileri – tüketicileri haline gelmesidir. Tüketim çağında yaşıyor olduğumuz için pek belli etmiyoruz ama belki de çok mutluyuz. Çünkü her şeye fiyatını ödediğimiz takdirde ulaşabiliyoruz. Yeter ki bir ürün veya hizmete ilgi duyalım, teknoloji ve imkanlar arzuladığımız hedef ile bizi kavuşturmak…