Opet Sürdürülebilirlik Raporu 2012-13

Kurumsal sorumluluk ile ilgili çalışmalarda sıklıkla karşılaşılan bir çıkmaz vardır: Kötü sektörlerden iyi şirketler çıkar mı? Rüzgar enerjisini elektrik enerjisine çeviren tribünleri üreten bir firmada çalıştığınızı düşünün. Büyük ihtimalle kurumsal sorumluluk hakkında konuşmak, kurumsal metin üretebilmek, silah üreten bir firmada çalışan bir kişiye göre sizin için çok daha kolay olacaktır. Petrol ile ilgili işler de…

Türkiye’nin En Büyük 3 Kamu Şirketinde Kurumsal Sorumluluk: Çalışanlardan Futbol Takımı Kurmak ve “Üretimde Emreamadelik” (?)

Kurumsal sorumluluk (KS) kavramı henüz genel olarak kabul edilmiş bir tanımı olmayan, hala değişim içerisinde olan ve gelişmeye devam eden bir kavramdır. Örneğin Howard Bowen, 1953’te ‘kurumsal sosyal sorumluluk’ terimini ilk defa kullandığı kitabının başlığı ‘İş Adamlarının Toplumsal Sorumlulukları’dır. Daha sonra kurumsal sorumluluğu sadece zengin iş insanlarına yönelik bir kavram olarak algılamaktan vazgeçip, bir şirketin…