Erdemir 2014 Faaliyet Raporu: Çelik gibi parlak, balon gibi şişirilmiş…

Türkiye’de şirketlerin kurumsal sorumluluk ile ilgili kamuoyuna bilgi aktarmalarını teşvik edecek tek resmi belge Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilk defa 2003’te yayınladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri’dir. Kurumsal Yönetim İlkeleri şirketlere tavsiye niteliğinde yayınlanmıştır. Ancak Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2005’te aldığı ek karara göre, hisseleri halka açık şirketler, yıllık faaliyet raporlarında Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne yer vermek zorundadır. Bu ilkeler…