İslâm ve Kurumsal Sorumluluk *

Kurumsal Sorumluluk ve Din Nasıl Yan Yana Gelebiliyor? Kurumsal sorumluluk, ekonomik ve toplumsal alanın tam ortasında yer alan bir kavramdır. Bu durum kurumsal sorumluluk kavramı için bir ikilemi beraberinde getirir. Çünkü ekonomi tüm dünyada geçerli vazgeçilmez kuralları olan ve kesinlik için çaba sarf ederken, toplumsal alan tam tersine göreceliliği, farklı anlam dünyalarını ve kesin yargılardan…