KSS’de ‘K’, ‘S’ ve ‘S’

Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) teriminin tanımı belirsizdir. KSS’nin tüm dünya tarafından kabul gören bir açıklaması yapılamadığı için, KSS hakkında yazan kişilerin karşılaşacakları ilk sıkıntı “KSS”den neyi kast ettiklerini ifade etmeleridir. Türkiye’de pek çok konuyu Avrupa’nın koyduğu standartlara göre incelemek adettendir. Bu nedenle Türkiye’de KSS hakkında yazılan yazılarda ve yapılan sunumlarda genellikle Avrupa Komisyonu’nun 2001’deki KSS…

Etiketlesek de mi satsak, etiketlemeden mi saklasak?

Kurumsal sorumluluk kavramının iyi bir şey olacağına dair görüş bildirenler bir noktada iki farklı kutuba ayrışırlar. Kurumsal sorumluluk bir zorunluluk haline mi gelmelidir, yoksa kurumsal sorumluluk kavramı ancak gönüllülük esasına dayandırıldığında mı anlam taşır? Her iki tarafın da kendi söylemlerini kuvvetli bir şekilde savunabilmeleri mümkündür. Zorunlulukçular, kurumsal sorumluluğun pencereyi örten bir perde veya bir maske…

Gerçekten yardımsever miyiz?

Her Ramazanda yardımca muhtaç kimseler daha fazla gündeme geliyor. Televizyon kanalları ve gazeteler yardım etmenin, hayırsever olmanın önemini anlatan görüntü ve yazılarla doluyor. Hatta son yıllarda sadece ülke içerisinde değil, ülke dışında yardıma muhtaç olanlar daha fazla gündemde. Uluslararası yardımlar genelde din kardeşliği üzerinden şekilleniyor. Arakan Müslümanlarına veya Filistin’deki savaş mağdurlarına yönelik yardım kampanyaları en…

Yerli Malı Kavramının Futurizmi

Tam 91 yıl önce bugün İzmir İktisat Kongresi sonuçlandırılmıştı. Askeri olarak bağımsızlığa kavuşan yeni Türkiye’nin ekonomik olarak da bağımsızlaşabilmesi için çok önemli kararlar alınmıştı. Buna göre yerli iktisadi teşebbüslere imkan sağlanmasının yanında, artık “amele” yerine “işçi” denmesi uygun bulunan iş gücüne sendikalaşma hakkı tanınmasına karar verilmişti. Ayrıca hammaddesi Türkiye sınırları içerisinde bulunan tarım ve sanayi…

Türkçeyi de Sürdürebilir miyiz?

Küreselleşmenin hızı sebebiyle her gün yeni bir kelime öğreniyor, yeni bir terim kullanmaya başlıyoruz. Elbette kurumsal sorumluluk alanında da pek çok yeni sözcükle tanışıyoruz. Bazı terimleri ithal ederken dilimize uyarlamayı başarabilsek de, bazılarını tercüme etmekte geç kalıyor ve terimi olduğu gibi kullanmaya başlıyoruz. Mesela “kurumsal sosyal sorumluluk” ve kısa hâliyle “kss”, yabancı karşılıklarını tam anlamıyla…

G4 Türkiye Lansman Toplantısı ve Büyüklerinin Sözünü Dinleyen Sevimli KOBİ’ler

Geçtiğimiz hafta İstanbul’da sürdürülebilirlik ve kurumsal sorumluluk hakkında iki önemli etkinlik gerçekleşti. Ben de bu durumu fırsat bilerek İstanbul’a gittim, toplantıların ve güneşli ılık havanın keyfini çıkardım. Düşündüğümden daha fazla sayıda kişinin Sorumlu Kurum’u bir şekilde duyduklarını, farklı farklı yazıları beğendiklerini öğrendiğim için mutlu oldum. Bu etkinliklerden birincisi; Dünyanın en çok takip edilen raporlama standardı…

İş Kadını Olmanın Meşruiyeti

Kurumsal sorumluluk göründüğünden çok daha karmaşık bir konudur. Eğer kurumsal sorumluluğu, “kurumların kendilerini içinde yaşadıkları topluma ve çevreye karşı sorumlu hissetmesi” şeklinde tanımlarsak, bu kavram ilk bakışta hemen herkes için “iyi ve kabul edilebilir” bulunur. Biraz daha ilerleyip, “sadece sorumluluk hissetmek yetmez, bunu hem kurum içinde hem dışında harekete dökmek gerekir” dersek, çoğu işletme için…

Geri Dönüştürmenin Amacı

Şehirleri çok büyük makineler gibi düşünmek lazım. Bu makineleri çalıştırmak için büyük miktarlarda enerji ve hammadde gerekiyor. Şehir, altyapı hizmetler gereği enerji tükettiği gibi, içinde barındırdığı nüfusun tükettiklerini de barındırır. Nüfusun tüketim değerleri, büyük şehirlerde çok büyük miktarlara ulaşır.  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2011’de İstanbul’da 3.699.930 ve Ankara’da 1.435.174 hane bulunuyor*. Yani Türkiye’nin…

KSS Pazaryeri 5 Yaşında!

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği (KSSD) 6 Aralık 2013’te 5. kez Kadir Has Üniversitesi’nde KSS Pazaryeri’ni düzenliyor! Şirketler açısından KSS Pazaryeri, işletmelerin ürünlerini veya hizmetlerini değil, sadece kurumsal sorumluluk hakkındaki faaliyetlerini anlattıkları tek etkinlik. Ayrıca kurumsal sorumluluk konusuyla ilgili olan diğer sivil toplum kuruluşları da KSS Pazaryeri’nde geniş bir paydaş kitlesiyle buluşuyor. Dolayısıyla KSS Pazaryeri,…

Hizmet Hareketi Destekçisi Şirketlerin Kurumsal Sorumlulukları

Son günlerde hükümetin dershaneleri kapatmaya dair niyetini açıklamasıyla Hizmet Hareketi ve AKP arasında büyük bir gerilim baş gösterdi. Çünkü Hizmet Hareketi’ne bağlı eğitim kurumları yüzlerce ülkede faaliyet gösteriyor. Türkiye’de ise, özellikle pek çok dershane cemaatin yayılımını ve gücünü sağlayan kuruluşlar olarak işlev görüyor. Konuyla ilgili olarak birçok önemli isim ardı ardına açıklamalarda bulunuyor. Hatta cemaatin…