İslâm ve Kurumsal Sorumluluk *

Kurumsal Sorumluluk ve Din Nasıl Yan Yana Gelebiliyor? Kurumsal sorumluluk, ekonomik ve toplumsal alanın tam ortasında yer alan bir kavramdır. Bu durum kurumsal sorumluluk kavramı için bir ikilemi beraberinde getirir. Çünkü ekonomi tüm dünyada geçerli vazgeçilmez kuralları olan ve kesinlik için çaba sarf ederken, toplumsal alan tam tersine göreceliliği, farklı anlam dünyalarını ve kesin yargılardan…

Türkiye Hayırsever Bir Ülke mi? (EKOIQ 52. Sayı)

Günlük yaşantımızın pek çok alanı yardım ve iyilik yap­mayla ilişkilidir. Çocuğumuz olduğunda etrafa tatlı dağıtırız, çocuğun dişleri çıkınca bereket­li olsun diye bulgur pişirir ikram ederiz, adağımız yerine gelirse bir fakiri doyururuz, dini bayramlar zaten etrafımıza yardım etmek ve ikramda bulunmak üzerine şekillen­miştir, düğünler yeni evli çifte yar­dım toplama amacı güder, cenaze törenlerine bile gelenlere ikramda…

KSS’de ‘K’, ‘S’ ve ‘S’

Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) teriminin tanımı belirsizdir. KSS’nin tüm dünya tarafından kabul gören bir açıklaması yapılamadığı için, KSS hakkında yazan kişilerin karşılaşacakları ilk sıkıntı “KSS”den neyi kast ettiklerini ifade etmeleridir. Türkiye’de pek çok konuyu Avrupa’nın koyduğu standartlara göre incelemek adettendir. Bu nedenle Türkiye’de KSS hakkında yazılan yazılarda ve yapılan sunumlarda genellikle Avrupa Komisyonu’nun 2001’deki KSS…

Gerçekten yardımsever miyiz?

Her Ramazanda yardımca muhtaç kimseler daha fazla gündeme geliyor. Televizyon kanalları ve gazeteler yardım etmenin, hayırsever olmanın önemini anlatan görüntü ve yazılarla doluyor. Hatta son yıllarda sadece ülke içerisinde değil, ülke dışında yardıma muhtaç olanlar daha fazla gündemde. Uluslararası yardımlar genelde din kardeşliği üzerinden şekilleniyor. Arakan Müslümanlarına veya Filistin’deki savaş mağdurlarına yönelik yardım kampanyaları en…